SIL:n vuoden Lennokkiteko kunniapalkinto Jämin Lennokkiharrastajat ry:lle

Suomen Ilmailuliitto on myöntänyt vuoden Lennokkiteko kunniapalkinnon Jämin Lennokkiharrastajat ry:lle.

Perusteena vuoden Lennokkiteko palkinnolle oli: "Kerhotilojen kunnostus kaikkien Jämin vierailijoiden käyttöön".

JLH:n lisäksi ehdolla oli myös SUIO:n (Suomen Urheiluilmailuopisto) lennokkikurssien tarjoaminen kouluille.

Palkinnon myöntäminen päätettiin lajiryhmien välisessä sähköpostiäänestyksessä, jonka järjesti SIL Lennokkitoimikunta.

Varsinainen palkinto jaetaan 31.10.2015 Lahden Messukeskuksessa, FlyIndoor tapahtumassa. Jakajana paikalla mm. Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja ja tietenkin Lennokkitoimikunnan puheenjohtaja.

Palkinnon menee vastaanottamaan Jämin Lennokkiharrastajien varapuheenjohtaja.

On hienoa, että JLH:n harrastetilat nähdään kansallisen kattojärjestön (SIL) puolesta, tarpeellisina sekä merkityksellisinä koko harrastajakunnalle ja lennokkiharrastuksen edistäjänä.

JLH puolestaan kiittää kaikkia jäseniään tuesta ja kannatuksesta, sekä muita talkootöissä mukana olleita heidän panostuksestaan harrastetilojen eteen - Kiitos!

Ohessa video JLH ry:n syntyvaiheista ja harrastetilojen käyttökuntoon saattamisesta: JLH - Harrastetilat

JLH - Harrastetilat    JLH - Harrastetilat

T: vpj