Miscellaneous Information

Miscellaneous Information:

Jämin lennokkiharrastajat ry hallitus käsittelee jokaisen hakemuksen ja joko hyväksyy tai hylkää sen. Päätös ilmoitetaan hakijalle hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 35€ ja hyväksytyn päätöksen mukana tulee tarvittavat tiedot jäsenmaksun suorittamiseksi. 

Jäsenanomuslomake

Contact